KUNDPROSPEKTERING av befintliga kunder i syfte att kartlägga konkreta behov, invändningar, synpunkter och krav från era kunder. 

Se filmen nedan och läs sedan mer här 

ERFA GRUPPER för exempelvis VDs, marknadschefer, säljchefer, social media managers, ägare.

Se filmen nedan och läs sedan mer här 

SOCIAL MEDIA MANAGER i en interimsroll i form av ett abonnemang för att hantera era digitala och sociala media.

Se filmen nedan och läs sedan mer här 

PERSONLIG RÅDGIVNING för exempelvis styrelseledamöter, ägare, VDs, marknads- och säljchefer, social media managers.

Se filmen nedan och läs sedan mer här 

STRATEGISK PLANERING  där vi hjälper er ta fram de kritiska dokument ni behöver för att driva verksamheten framgångsrikt.

Se filmen nedan och läs sedan mer här 

Hej där, vill du också ha en sidekick? 

Låt oss höras och snacka vidare! 

© 2020 by Nextphase