top of page

PREPPA INFÖR FRAMTIDEN NU!

ERFA GRUPP eller forumtjänster, är en mycket populär form för chefer och ägare till mindre och medelstora bolag att komma tillrätta med situationer och utmaningar, stora som små, i små grupperingar om 4-5 likasinnade. Gruppen träffas 1 gång per kvartal (eller så ofta man önskar) och diskuterar de ämnen, situationer eller utmaningar som deltagarna kommer överens om är mest kritiska för perioden eller vid mötet. 

 

Önskas det så bjuds också en extern person in på ett av mötena under året. Träffarna i ERFA grupperna genomförs till självkostnadspris och genomförs hos deltagarna på tider som passar just den gruppen bäst. En av deltagarna är från Nextphase som håller i administration och modererar mötena. 

Särskilt efterfrågade och populära ERFA grupper just nu är Ägar-forum, VD-forum, Social Media Manager-forum. Finns efterfrågan för andra typer av forum sätter vi enkelt upp ett nytt. Och vi genomföra flera forum av samma typ parallellt, så det finns möjlighet för deltagare att "byta" forum med varandra vilket brukar vara en intressant och omtyckt upplevelse.

Var beredd inför framtiden genom att gå med i den ERFA grupp eller forum som passar just dig bäst! 

Skjut inte upp det här nu!

Maila till oss på Nextphase så lovar vi att svara inom 24 timmar och ha genomfört ett möte med er om detta inom 48!

Tjänsteområden
bottom of page