top of page

PREPPA INFÖR FRAMTIDEN NU!

KUNDPROSPEKTERING av befintliga kunder är ett av de viktigaste instrumenten en säljavdelning har för framgångsrikt säljarbete. Egentligen handlar det om att genomföra framgångsrika behovsinventeringar i kombination med att få en bild av vad kunden egentligen förväntar sig, önskar sig och kräver av sin leverantör/samarbetspartner. 

Inte sällan är det svårt för en kund att vara helt öppen och helt ärlig när en anställd från leverantören/samarbetspartnern tar kontakt och vill ställa sina frågor. När däremot en oberoende part som Nextphase ringer för att ställa frågor, efter leverantörens försäljningschef eller VD har informerat kunden, brukar desto mer information krypa fram. 

Information som har till syfte att effektivisera budskap inom sälj och marknadsföring, inventera kundbehov, generera direkta affärsmöjligheter och återkoppla synpunkter.

Vi på Nextphase erbjuder nu dig detta till synnerligen förmånliga priser! Vi som arbetar på och via Nextphase har 20+ erfarenhet av försäljning, behovsinventeringar, kund- och marknadsundersökningar samt analyser. 

Var beredd inför framtiden när efterfrågan och avropen kommer att ta fart igen

genom att ha behoven verkligen kartlagda och planen klar! 

Skjut inte upp det här nu!

Maila till oss på Nextphase så lovar vi att svara inom 24 timmar och ha genomfört ett möte med er om detta inom 48!

Tjänsteområden
bottom of page