top of page

PREPPA INFÖR FRAMTIDEN NU!

SOCIAL MEDIA MANAGER tjänsten, eller enbart rådgivning i syfte att positionera, profilera samt fylla era sociala media och webb med rätt innehåll är livsviktigt i dagens allt mer digitaliserade samhälle. Allt fler kunder och framför allt, framtida medarbetare, hämtar allt mer inspiration och input till sina beslutsprocesser via sociala media. Då handlar det om att inte bara vara aktiv på sociala media och sin webb för att attrahera och behålla kunder samt medarbetare. Man måste veta exakt vad man gör och varför man gör det. Och faktiskt också göra det. Regelbundet. Kontinuerligt. Enhetligt. Varierat. 

Vi på Nextphase erbjuder nu dig detta till synnerligen förmånliga priser! Vi som arbetar på och via Nextphase har 20+ erfarenhet av marknadsföring och innehåll på webben samt har varit med från början även när det gäller marknadsföring och content production på sociala media. 

Var beredd inför framtiden när efterfrågan och avropen kommer att ta fart igen genom att ha planen för sociala media klar! 

Skjut inte upp det här nu!

Maila till oss på Nextphase så lovar vi att svara inom 24 timmar och ha genomfört ett möte med er om detta inom 48!

Tjänsteområden
bottom of page