top of page

PREPPA INFÖR FRAMTIDEN NU!

STRATEGISK PLANERING behöver alla verksamheter som vuxit sig större än vad som kan hanteras av en eller en handfull nyckelpersoners muntliga, eller i bästa fall skriftliga, överenskommelser. Den strategiska planeringen börjar i (1) ägarens avsikter och direktiv med verksamheten, via (2) ägarens mål, syfte samt plan för styrelsen, (3) tillväxt- och strategiplan för hela verksamheten, (4) direktiv för VD och slutligen i (5) verksamhetens övergripande plan (affärsplanen). 

Oavsett om du är entreprenör, ägare, styrelseledamot eller VD hjälper vi dig att ställa de frågor som behöver besvaras i syfte att dokumentera samt styra och följa upp de viktigaste delarna i er strategiska planering. Målsättningen med strategisk planering är just att möjliggöra uppskalning av verksamheten på ett kontrollerat sätt, minska personberoendet samt att förankra målbilder och få personalen än mer engagerad. En verksamhet utan strategisk planering är detsamma som ett skepp på öppet hav utan sjökort, kompass och destinationsort. 

Var väl förberedd inför framtiden genom att ha påbörjat er strategisk planering nu.

Med vår sidekick planeras ett antal workshops för att få en kickstart redan nu. 

Skjut inte upp det här nu!

Maila till oss på Nextphase så lovar vi att svara inom 24 timmar och ha genomfört ett möte med er om detta inom 48!

bottom of page