Hej där, vill du också ha en sidekick? 

Låt oss höras och snacka vidare! 

© 2019 by Nextphase

ÄR ERT VARUMÄRKE TILLRÄCKLIGT STARKT?

NEXTPHASE är ett Stockholmsbaserat konsultföretag inom strategi, varumärke, marknadsföring, försäljning och hållbarhet. Tillsammans med dig identifierar och implementerar vi era bästa möjligheter i en alltmer digitaliserad värld för att skapa och kommunicera värde, utveckla verksamheten och affären, uppnå varaktiga konkurrensfördelar samt skapa bestående tillväxt och lönsamhet.

 

Vi arbetar alltid nära våra kunder och alltid i iterativa processer med många avstämnings-,  acceptans- och leveranspunkter. Våra leveranser går alltid att använda direkt som de är. Vi modererar och dokumenterar dessutom allt vi gör. 

VARUMÄRKE

Undersöker och granskar er profil, identitet, image, särdrag, position och kommunikation. Vidareutvecklar er profilering, differentiering, positionering och segmentering. Implementerar resultatet i er verksamhets visuella och strategiska kommunikation.

STRATEGI

Genererar och analyserar er verksamhets taktiska och strategiska beslutsunderlag. Stöder era ägare, styrelse och ledningsgrupp i framtagande och vidareutveckling av er affärslogik, affärsmodell samt strategier inom tillväxt, varumärke, marknad, kommunikation och försäljning.

MARKNADSFÖRING

Utvecklar och producerar hela eller delar av er verksamhets marknadsföring, kommunikation och information alla tillgängliga kanaler, format och media. 

Optimerar och implementerar leadsgenerering via inbound marketing och sociala medier.

HÅLLBARHET

Utreder och rekommenderar hur ni kan driva och utveckla er verksamhet i syfte att ha högsta möjliga hållbarhet. Med det menar vi hur ni kan ta största möjliga sociala-, miljömässiga-, ekonomiska och etiska ansvar som möjligt. Med utgångspunkt för era förutsättningar och mål.

FÖRSÄLJNING

Intervjuar och inventerar era kunder och huvudintressenter. Effektiviserar och optimerar er tillväxt och försäljning. Analyserar och eliminerar era säljhinder. Integrerar sälj- och marknadsprocesserna i er verksamhets digitala och fysiska processer.