VI HJÄLPER ER UTVECKLA ERT VARUMÄRKE!

NEXTPHASE är ett Stockholmsbaserat konsultföretag och nätverk inom strategi, varumärke, marknadsföring, försäljning och hållbarhet. Tillsammans med kunden identifierar och implementerar vi de bästa möjligheterna i en alltmer digitaliserad och konkurrensutsatt värld. Målsättningen är alltid att skapa och kommunicera mesta möjliga värde, utveckla kundens verksamheten och deras affärer, uppnå varaktiga konkurrensfördelar samt skapa bestående tillväxt och lönsamhet.

 

Vi arbetar alltid nära kunderna och alltid i iterativa processer med många avstämnings-,  acceptans- och leveranspunkter. Våra leveranser går alltid att använda direkt som de är. Vi modererar ofta fram långsiktiga lösningar med våra kunder i konsensus och dokumenterar alla beslut samt allt som görs. 

Vi strävar alltid efter att i varje relation och uppdrag hitta balansen mellan att vara å enda sidan professionella, effektiva och affärsmässiga, å andra sidan vara personliga, kreativa och ärliga. Det är också superviktigt att vi alla tillsammans har en öppen, prestigelös och humoristisk atmosfär där alla kan vara sig själva och uppmuntras att bidra på bästa möjliga sätt. Livet är för kort för att inte levas fullt ut.

 

STRATEGI

Undersöker och granskar ert taktiska och strategiska beslutsunderlag. Analyserar och vidareutvecklar er affärslogik, affärsmodell samt strategier inom tillväxt, marknad, varumärke, kommunikation och försäljning. Rådgivare åt ägare, styrelse och ledningsgrupp. Vidareutvecklar och dokumenterar er affärslogik, affärsmodell, affärs- och verksamhetsplaner, budgets och strategiplaner, ägardirektiv, prospekts, investment memorandum. Framtagande av vision, mission, kritiska framgångsfaktorer, målbilder, mål samt kpi:er. Planlägger, projektleder samt implementerar ovanstående i er verksamhet.

VARUMÄRKE

Undersöker och granskar er profil, identitet, image, särdrag, position, kommunikation samt era affärskritiska mål. Analyserar och vidareutvecklar er profilering, differentiering, positionering, segmentering samt era värderingar, kultur och verksamhetens själ. Vidareutvecklar eller tar från grunden fram er logotyp, varumärkesstrategi och identitetsmanual. Tar fram planer för profilering, differentiering, positionering, segmentering eller omprofilering. Planlägger, projektleder samt implementerar ovanstående i ert varumärke samt i er visuella och strategiska kommunikation. 

MARKNADSFÖRING

Utvecklar och hanterar hela eller delar av er interna och externa marknadsföring, kommunikation och information i alla tillgängliga kanaler, format och media. Formger och producerar färg, form, bild, film, innehåll och copy till samtliga era marknadsföringsaktiviteter. Kan ta ansvar för hela eller delar av er digitala närvaro på webben och sociala media. Optimerar och implementerar leadsgenerering via inbound marketing och sociala medier. Planlägger, projektleder och implementerar ovanstående i er verksamhet och kommunikation. 

HÅLLBARHET

Utreder och rekommenderar hur ni kan driva och utveckla er verksamhet i syfte att utveckla högsta möjliga hållbarhet. Med det menar vi hur ni kan ta största möjliga sociala-, miljömässiga-, ekonomiska och etiska ansvar som möjligt. Med utgångspunkt från era värderingar, förutsättningar och målbilder.

FÖRSÄLJNING

Intervjuar och inventerar era kunder och huvudintressenter. Genomför nulägesanalyser på på såväl externa som interna kritiska framgångsfaktorer för er försäljning. Analyserar och bearbetar nyckelkunder och nyckelpartners. Effektiviserar och optimerar er tillväxt och försäljning. Analyserar och eliminerar era säljhinder på nivåerna individ, grupp, system och organisation. Tar fram säljstrategi, säljprocess, säljplan, säljbudget, incitamentsstrukturer samt agerar coach till säljare och säljchefer. Integrerar sälj- och marknadsprocesserna i er verksamhets digitala och fysiska processer. 

Hej där, vill du också ha en sidekick? 

Låt oss höras och snacka vidare! 

Sayadi%20Law-07_white_edited.png
  • Linkedin - Vit Circle

© 2020 by Nextphase

I stolt partnerskap med: