top of page

PAKETERADE TJÄNSTER

NEXTPHASE erbjuder dig ett urval paketerade tjänster och erbjudanden. I första hand uppdrag inom våra olika tjänsteområden som vi arbetar med på strategisk, taktisk och operativ nivå.

 

Uppdragen genomförs ofta som en kombination av olika leveransformer som rådgivning, coachning, förstudier, projektleveranser, projektledning, workshops, utbildninger, föreläsningar, prenumeration av tjänst, abonnemang av interrimsroll samt olika former av advisoryboards. De flesta uppdrag vi genomför är skräddarsydda såväl vad gäller innehåll som metod.

Nedan beskriver vi våra populäraste tjänster. Men håll i hatten! Vi har betydligt fler tjänster och erbjudanden än så.

 

Ta kontakt med oss via mail om du vill veta mer! 

EMPLOYER BRANDING med syfte att attrahera, behålla och göra verksamhetens viktigaste tillgång, medarbetarna, till ambassadörer.

Läs mer här!

SOCIAL MEDIA MANAGER i en interimsroll i form av ett abonnemang för att hantera era digitala och sociala media.

Läs mer här!

ERFA GRUPPER för exklusiva grupper av exempelvis ägare, VDs, marknadschefer, säljchefer, social media managers.

Läs mer här!

PERSONLIG RÅDGIVNING för exempelvis styrelseledamöter, ägare, VDs, marknads- och säljchefer, social media managers.

Läs mer här! 

STRATEGISK PLANERING  där vi hjälper er ta fram de kritiska dokument ni behöver för att driva verksamheten framgångsrikt.

Läs mer här! 

KUNDPROSPEKTERING av befintliga kunder i syfte att kartlägga konkreta behov, invändningar, synpunkter och krav från era kunder. 

Läs mer här! 

bottom of page