top of page

PREPPA INFÖR FRAMTIDEN NU!

EMPLOYER BRANDING tjänsten, eller enbart rådgivning i syfte att positionera, profiler, attrahera, rekrytera, behålla samt utveckla era medarbetare till lysande ambassadörer är livsviktigt i dagens allt mer rörliga samhälle. Att använda sociala och digitala media för detta har blivit en hygienfaktor. Allt fler kunder och framför allt, framtida medarbetare, hämtar allt mer inspiration och input till sina beslutsprocesser via sociala media. Då handlar det om att inte bara vara aktiv på sociala media och sin webb för att attrahera och behålla medarbetare samt kunder. Man måste veta exakt vad man gör och varför man gör det. Och faktiskt också göra det. Regelbundet. Kontinuerligt. Enhetligt. Varierat. 

Vi på Nextphase erbjuder nu dig detta till synnerligen förmånliga priser! 

Var beredd inför framtiden genom att inte enbart ha planen för employer branding klar, utan att även ha påbörjat det viktigaste arbetet på era digitala och sociala media! På det sättet kan du ligga steget före alla andra.  

Skjut inte upp det här nu!

Maila till oss på Nextphase så lovar vi att svara inom 24 timmar och ha genomfört ett möte med er om detta inom 48!

bottom of page