top of page

Nextphase AB med orgnr; 559146-2147, är ett konsultföretag som värderar goda relationer till medarbetare kunder, leverantörer, eventdeltagare och andra som vi har kontakt med. När vi behandlar personuppgifter är vi angelägna att göra detta utan att riskera att kränka den enskilda individen. Nedan beskrivs hur Nextphase behandlar personuppgifter för vilka man har personuppgiftsansvar. Vid frågor är du välkommen att återkomma på info@nextphase.se

När behandlar vi personuppgifter? 

Nextphase behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i våra events, anmäler dig för nyhetsbrev, i fullgörandet av våra tjänster, ansöker om anställning eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

Varför behandlar Nextphase personuppgifter om dig? 

De personuppgifter som du lämnar registreras och används dels för att administrera kundförhållandet, dels för att tillhandahålla beställda tjänster samt fakturera, skicka information, genomföra utvärderingar, hantera klagomål eller reklamationer. 

När du exempelvis söker lediga tjänster, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem. Se närmare hur vi beskriver hantering av: 

Mottagare av mail och nyhetsbrev 

Ändamål: För att du som intressent, kund, kurs-seminarie- och eventdeltagare ska kunna ta del av nyheter, information, inbjudningar och kunskap från Nextphase. 

Personuppgifter vi sparar: Namn & mailadress. 

Hur länge sparas de? Raderas när du avregistrerar dig.

Laglig grund: Samtycke samt intresseavvägning. 

 

Sökande till Nextphase

Ändamål: För att kunna matcha sökande mot våra lediga positioner

Personuppgifter vi sparar: Namn, kontaktuppgifter, CV, arbetserfarenhet och beskrivning av prestationer , utbildningsbakgrund, Språkkunskaper samt andra uppgifter du självmant lämnar ifrån dig i samband med rekryteringsprocessen.

Hur länge sparas de? Raderas efter 2 år. 

Laglig grund: Samtycke. 

Våra uppdragsgivare 

Ändamål: För att fullfölja vårt avtal angående köpt tjänst.

Personuppgifter vi sparar: Namn, mailadress, kontaktuppgifter, roll

Hur länge sparas de? Raderas två år efter avslutad affär. 

Laglig grund: Avtal. 

Kurs-seminarie- och eventdeltagare 

Ändamål: För att kunna fullfölja vårt avtal angående köpt tjänst.

Personuppgifter vi sparar: Namn, mailadress, ev. Fotografi 

Hur länge sparas de? Raderas när du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev eller ber oss radera fotot. 

Laglig grund: Avtal eller samtycke samt intresseavvägning. 

 

Dina uppgifter kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Nextphase tjänsteutbud.  

Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på  info@nextphase.se

 

Hur länge behandlar vi personuppgifter? 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det anges i tabellerna ovan, vissa uppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år. 

 

Vilka kommer ha tillgång till dina uppgifter? 

I första hand kommer dina uppgifter hanteras internt inom Nextphase. Dina uppgifter kan komma att användas eller göras åtkomliga för utomstående företag eller organisationer som bistår Nextphase i att fullgöra sina förpliktelser eller sin leverans gentemot dig. Exempel på sådana aktörer är Nextphase tredjepartleverantör av webbutveckling och ekonomi samt företag som Nextphase samarbetar med för att fullgöra sitt åtagande. Nextphase har ansvar för hur uppgifterna behandlas även då det sker hos annan part för att fullgöra Nextphase ändamål.  

 

Vilka  rättigheter har du? 

Du äger själv rätten till din integritet och därmed till dina personuppgifter. Därför bistår Nextphase dig i din rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Nextphase. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Nextphase på info@nextphase.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, vänligen återkom med din begäran. 

bottom of page