top of page

PREPPA INFÖR FRAMTIDEN NU!

PERSONLIG RÅDGIVNING eller bollplank eller varför inte coachning, är alla efterfrågade och effektiva sätt för ledare, chefer och ägare till mindre och medelstora bolag att diskutera, bolla, rådfråga eller låta en utomstående ta rollen som "djävulens advokat" för att komma vidare i viktiga frågor. Antingen träffas man IRL eller via video-länk när behov uppstår eller regelbundet (en gång per månad är vanligt). Inga förberedelser behövs och innehåller varierar helt beroende på vad som behöver göras eller diskuteras. 

Oavsett om du är entreprenör, ägare, styrelseledamot, VD, försäljnings- eller marknadschef, varumärkesansvarig, social media manager, teamledare eller innehar annan nyckelroll skräddarsyr vi tjänsten för dig. Det är du och de utmaningar du har som står i centrum och våra kompetenser täcker allt inom ovan områden och fler därtill.

Var beredd inför framtiden genom att ha bokat upp personlig rådgivning kommande sex månader på tider

som passar dig bäst! Eller köp ett "klipp-kort" att använda när behov uppstår med kort varsel.

Skjut inte upp det här nu!

Maila till oss på Nextphase så lovar vi att svara inom 24 timmar och ha genomfört ett möte med er om detta inom 48!

bottom of page